Th.S Tâm lý lâm sàng
Trần Thị Uyên Phượng

Nhà sáng lập Nụ Cười Trái Tim và Chi hội trưởng Chi hội Nụ Cười Trái Tim. Cố vấn và giám sát chuyên môn cho các thành viên và cộng tác viên của NCTT. Thạc sĩ tâm lý lâm sàng và tâm lý Y khoa, VN-Pháp. Chứng nhận sau đại học về đào tạo chuyên sâu Tâm lý trị liệu, Tâm lý lâm sàng, VN-Pháp. Có trên 10 năm kinh nghiệm thực hành lâm sàng và giảng dạy về tham vấn và trị liệu tâm lý, tâm lý học y khoa, tâm lý học sức khoẻ, ...

Th.S Công tác xã hội
Dương Thế Phong

Cố vấn nhân sự cho NCTT từ năm 2015 cho đến nay. Tốt nghiệp thạc sĩ Công Tác Xã Hội (1990) tại đại học Manitoba, Canada. Chuyên môn: Nghiên cứu khoa học xã hội (social research), căng thẳng trong công việc (work stressors), các chuyển tiếp trong cuộc sống (life transitions), mức tham gia trong công việc (employee engagement), phân tích thống kê (statistical analysis), phân tích nghiệp vụ (business analysis), phân tích dữ liệu (data analysis)...

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!