Showing 3 Result(s)

Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân mắc Covid-19, thân nhân và nhân viên y tế [Miễn phí]

Chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần miễn phí trong đại dịch Covid-19 thuộc dự án Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần của VPNCTT từ ngày 06/07/2021 cho tới khi có thông báo mới. Đối tượng: Nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân mắc Covid-19; …

Giới thiệu đội ngũ cộng tác viên thuộc Mảng hỗ trợ cảm xúc và tinh thần

Chiều ngày 23-08-2020, NCTT tổ chức buổi họp mặt ra mắt nhóm CTV mảng hỗ trợ cảm xúc và tinh thần, nhiệm kỳ mới (2020-2022), thuộc dự án Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần của Nụ Cười Trái Tim. Các bạn CTV đều là những cử nhân Tâm lý học tốt nghiệp chuyên ngành Tham …

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ GIẢM PHÍ THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2015-2025

Nhằm hướng tới việc tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khoẻ tinh thần, cũng như để góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của sức khoẻ tâm thần trong xã hội thì Văn phòng Tham vấn và Trị liệu tâm lý NỤ CƯỜI TRÁI TIM thực …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!