Cộng tác viên Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Nụ Cười Trái Tim từ năm 2016 cho đến nay.

Đào tạo chính: Cao học sinh chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng thuộc ĐH. KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh. Học viên chương trình sau đại học về Trị liệu Hệ thống & Liệu pháp Gia đình – ĐH. Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết ĐH. Louvain (Bỉ). Chứng nhận đào tạo về Trị Liệu Nghệ Thuật Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, bởi Alexandra Danner-Weinberger của Đại học Ulm (I-II-II-IV-V), Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Lĩnh vực: rối loạn lo âu, trầm cảm; stres – khủng hoảng, sang chấn tâm lý (tang chế, bạo hành, lạm dụng, bệnh tật,…), hôn nhân & gia đình, các mối quan hệ xã hội.

Đối tượng làm việc: vị thành niên & người trường thành; nam, nữ, LGBTQ.

Tiếp cận: Trị liệu nhân thức – hành vi; Hệ thống – gia đình, Trị liệu stress bằng liệu pháp chánh niệm/mindfulness; Ứng dụng trị liệu nghệ thuật trong tham vấn trị liệu tâm lý.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!