Lưu ý: Tham vấn và trị liệu tâm lý trực tiếp luôn đạt hiệu quả tốt hơn là qua online! NCTT tư vấn online qua phần mền Skype và Webex theo lịch hẹn đặt trước ít nhất 12 giờ, chúng tôi không tư vấn thông qua nội dung mà bạn viết ở mục liên hệ này.

Cách thức đặt lịch hẹn:

Cách 1: Gọi điện đến một trong các số sau: 0934207741 – 0845649637 – 0368944524 – 0907527156

Cách 2: Gửi email tới địa chỉ: contact@nucuoitraitim.com

Cách 3: Điền thông tin theo mẫu ở trên

Lưu ý: Lưu ý: Xin vui lòng đặt lịch hẹn tham vấn-trị liệu trực tiếp trước ít nhất là 24 giờ và chuyển khoản 20% phí trước 12 giờ so với lịch hẹn. NCTT có thể sắp xếp chuyên viên tâm lý là nam hoặc nữ theo yêu cầu của quý khách. Nếu bạn không thể sắp xếp để gặp giờ hành chính, chúng tôi có thể sắp lịch hẹn ngoài giờ cho bạn với mức phí phụ thu thêm là 100.000vnd/phiên. Trong trường hợp bạn không thể gặp trực tiếp, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý online qua ứng dụng Skype hoặc Webex với điều kiện quý khách phải chuyển khoản 50% phí cho chúng tôi trước 12 giờ so với lịch hẹn.

Đặt lịch hẹn