Showing 2 Result(s)

Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân mắc Covid-19, thân nhân và nhân viên y tế [Miễn phí]

Chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần miễn phí trong đại dịch Covid-19 thuộc dự án Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần của VPNCTT từ ngày 06/07/2021 cho tới khi có thông báo mới. Đối tượng: Nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân mắc Covid-19; …

Chương trình CAN THIỆP VÀ HỖ TRỢ KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ DO ẢNH HƯỞNG CỦA Vi-rút COVID-19

Đại địch vi-rút Covid-19 đã xuất hiện từ năm 2019 và hiện đang ảnh hưởng toàn trên cầu. Đây là một căn bệnh nguy hiểm tính mạng, dễ lây lan, có thể xảy đến với bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi và giới tính, màu da sắc tộc nào trên toàn thế giới. Với …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!