Showing 1 Result(s)

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA NCTT

Giải thích từ ngữ: Trong điều khoản và điều kiện này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: “Nụ Cười Trái Tim”: là Văn phòng Tham vấn và Trị liệu tâm lý Nụ Cười Trái Tim. Từ được dùng để viết tắt trong văn bản là NCTT. “Thân chủ”: là cá nhân đăng …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!