Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân mắc Covid-19, thân nhân và nhân viên y tế [Miễn phí]

Chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần miễn phí trong đại dịch Covid-19 thuộc dự án Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần của VPNCTT từ ngày 06/07/2021 cho tới khi có thông báo mới.

Đối tượng: Nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân mắc Covid-19; những người hoạt động thiện nguyện và tình nguyện viên làm việc trong môi trường hỗ trợ bệnh nhân Covid-19; và những người đang bị ảnh hưởng tinh thần do Covid (thất nghiệp, khó khăn tài chính, đau buồn mất mát người thân do Covid-19 và đang sống di dân không được hồi hương do Covid-19)

 • Thời gian hỗ trợ: 8:00-17:00 mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Hình thức: gọi điện trực tiếp tới số điện thoại, qua ứng dụng Zalo hoặc Skype.
 • Liên hệ để được hỗ trợ bởi các chuyên viên tâm lý của NCTT theo thời gian biểu như sau:
  • Chuyên viên tâm lý Thanh Vân: 0933733430 (gọi điện thoại hoặc Zalo từ 5:00 – 7:00)
  • Chuyên viên tâm lý Lưu Ly: 0367178711 (gọi điện thoại hoặc Zalo từ 7:00 – 14:00)
  • Chuyên viên tâm lý Lê Vi: 0869530279 (gọi điện hoặc Zalo từ 14:00 – 17:00)
  • Chuyên viên tâm lý Thanh Thảo: 0786083594 (gọi điện thoại hoặc Zalo từ 13:00 – 17:00)

Gọi điện bằng hình thức video call qua ứng dụng Skype: vui lòng kết nối với Skype của NCTT qua địa chỉ sau: hotrotinhthan.nctt@gmail.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!