Hoạt động tư vấn và hỗ trợ tâm lý online

Từ tháng 12/2018, NCTT có thêm hoạt động tư vấn và hỗ trợ tâm lý online dành cho những người không thể tiếp cận dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý trực tiếp. NCTT có cung cấp tham vấn online cho khách hàng nói tiếng Anh và tiếng Việt tại Việt Nam. Quý khách vui lòng xem thêm về thông tin dịch vụ và biểu giá cũng như cách thức đặt lịch hẹn ở tại đây.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!