Showing 1 Result(s)

Tập huấn chuyên môn: THAM VẤN TÂM LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI THÂN MẤT DO TỰ TỬ

Khoá học được NCTT thiết kế nội dung phù hợp cho những cá nhân có định hướng sẽ làm công tác tham vấn, hỗ trợ liên quan chủ đề bệnh tật, đau buồn, tang chế, mất người thân. Đặc biệt, rất phù hợp cho các bạn học chuyên ngành Tâm lý và Công tác xã hội …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!