GỬI HỒ SƠ/ ĐẶT LỊCH HẸN

(*) Mẫu hồ sơ này được Văn phòng Tham vấn và Trị liệu Tâm lý NỤ CƯỜI TRÁI TIM soạn thảo để phù hợp với mục tiêu và định hướng hoạt động của NCTT, chỉ lưu hành nội bộ và nhằm tạo thuận lợi trong việc thiết lập hồ sơ tâm lý, quản lý và lưu giữ thông tin khách hàng của NCTT. NCTT không đồng ý bất cứ cá nhân và tổ chức nào sao chép, sao chép chỉnh sửa và sao chép sử dụng hay phát tán nếu không thoả mãn hai điều kiện sau: (1) có sự đồng ý của NCTT và (2) có ghi nguồn cụ thể rõ ràng kèm với đường dẫn tới nội dung của bài viết từ NCTT.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!