Cộng tác viên Hỗ trợ cảm xúc và tinh thần của Dự án Nâng cao sức mạnh tinh thần thuộc Chi hội Nụ cười trái tim từ năm 2020. Thành viên Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Nụ Cười Trái Tim từ 01/2020 – nay.

Đào tạo chính: Cử nhân tâm lý học – chuyên về tham vấn và trị liệu tâm lý, tốt nghiệp Trường Đại học Hutech.

Đối tượng làm việc: vị thành niên và
người trưởng thành, LGBTIQ

Lĩnh vực: các vấn đề LGBTIQ, các vấn đề liên quan đến việc bị mất khả năng lao động, học tập sau tai nạn/tai biến, vấn đề về mối quan hệxã hội, thiếu kỹ năng sống

Tiếp cận: Nhận thức – hành vi


Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!