1. Hỗ trợ tâm lý xã hội và tâm linh cho bệnh nhân đang nằm viện
 2. Mô hình hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân ung thư
 3. Tâm lý bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính
 4. Stress – lo âu – trầm cảm: stress và quản lý stress
 5. Mô hình và quy trình tham vấn tâm lý dành cho bệnh nhân có vấn đề về stress, lo âu, trầm cảm
 6. Mô hình tâm-sinh-xã hội: Ứng dụng trong chẩn đoán, can thiệp và ồhng ngừa những khó khăn và rối loạn tâm lý thường gặp.
 7. Ứng dụng vật liệu trung gian để làm việc với trẻ đau khổ
 8. Tâm lý trẻ em giai đoạn từ 0 – 5 tuổi và những rối loạn tâm lý thường gặp.
 9. Tâm lý trẻ em từ 6-12 tuổi và những rối loạn tâm lý thường gặp.
 10. Tâm lý tuổi vị thành niên và những rối loạn tâm lý thường gặp.
 11. Hỗ trợ tâm lý tang bệnh-đau khổ do mất người thân.
 12. Kỹ năng làm việc với trẻ vị thành niên trong tham vấn và trị liệu tâm lý
 13. Những điều cần lưu ý trong quá trình tham vấn cho thân chủ vị thành niên
 14. Rối loạn cư cử tuổi vị thành niên (Behaviour Disorder in Adolesent).
 15. Bước đầu làm việc với hệ thống gia đình
 16. Ảnh hưởng của mối quan hệ cha-con lên quá trình phát triển của trẻ
 17. Triệu chứng tâm thể và những rối loạn liên quan (somatic symptom and related disorders)
 18. Phân tích và lượng giá mô hình can thiệp tự tử ASIST
 19. Thực tế tâm lý trường học và giới thiệu mô hình tham vấn học đường
 20. Ứng dụng trị liệu nghệ thuật trong quản lý cơn giận
 21. Một vài đặc điểm trong hoạt động tham vấn tâm lý cho người khiếm thị
 22. Vai trò của tâm lý gia trong môi trường làm việc đa ngành để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh nan y, mạn tính
 23. Vai trò của tâm lý gia khi làm việc trong các tổ chức phi chính phủ
 24. Thuận lợi và khó khăn của chuyên viên tâm lý khi làm việc trong môi trường bệnh viện đa khoa
 25. Vai trò của chuyên viên tâm lý với trẻ đặc biệt (trẻ rối loạn phát triển)
 26. Mindfulness-mối liên hệ giữa Mindfulness và các liệu pháp trị liệu tâm lý
 27. Hãy là người mẹ tốt vừa đủ
 28. Giới thiệu trị liệu Giải mẫn cảm bằng chuyển động mắt (EMDR) cho thân chủ có sang chấn tâm lý (PTSD)
 29. Mô hình Tâm-Sinh-Xã hội và sức khoẻ tâm thần: Ứng dụng trong chẩn đoán, can thiệp và phòng ngừa các khó khăn và rối loạn tâm lý thường gặp.
 30. Yếu tố tâm linh trong công tác chăm sóc y tế
 31. Mối quan hệ giữa nhà trị liệu và thân chủ: những sai lầm nhà trị liệu cần tránh khi quan sát và lượng giá tâm lý thông qua giao tiếp
 32. Tổng quan về trị liệu nghệ thuật (Overview of Art Therapy Intervention)
 33. Định hướng một số nghề trong ngành tâm lý (Orientation of psychology Careers in VietNam context)
 34. Giới thiệu về bản đồ cuộc đời con người
 35. Giới thiệu về biểu tượng mandala ứng dụng trong trị liệu nghệ thuật
 36. Tổng quan về trị liệu hệ thống

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CHỦ ĐỀ

1 Comment

One thought on “Danh mục các chuyên đề NCTT đã từng tổ chức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!