Chương trình tập huấn dành cho cộng tác viên: KỸ NĂNG HỖ TRỢ CẢM XÚC VÀ TINH THẦN.

Nội dung chương trình được viết sau đây là dành riêng cho đội ngũ Cộng tác viên (CTV) chuyên làm về Mảng Hỗ trợ cảm xúc và tinh thần thuộc Dự án Nâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần của NCTT nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chương trình tập huấn này MIỄN PHÍ dành cho các CTV đã được chọn sau phòng xét tuyển (xét hồ sơ và phỏng vấn). Các CTV sau khi tham gia tập huấn cần cam kết hoạt động cùng Dự án Nâng Cao Sức Manh Tinh Thần của NCTT ít nhất là 2 năm (đã bao gồm 6 tháng tập huấn và thực tập có giám sát).

Những người muốn được tham gia tập huấn theo từng chủ đề ở trên nhưng không phải là CTV của NCTT thì sẽ ĐÓNG PHÍ là 600.000NVĐ/ học viên/chủ đề. Mỗi chủ đề NCTT chỉ tuyển thêm tối đa là 5 học viên và cần đăng ký trước 5 ngày và phải chuyển khoản trước 3 ngày trước khi buổi tập huấn diễn ra. Vui lòng đăng ký tại: dichvu@nucuoitraitim.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!