TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

 • Lắng nghe
 • Chia sẻ
 • Tôn trọng
 • Bảo mật
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Không lợi dụng

NCTT cung cấp dịch vụ tới tất cả các đối tượng từ trẻ em đến người già, với cá nhân, gia đình, nhóm, cơ quan và đoàn thể.

NCTT luôn lấy thân chủ làm trọng tâm, đồng hành cùng thân chủ trong quá trình tìm ra những mục tiêu tham vấn, trị liệu phù hợp nhất với sức mạnh cá nhân của mình và tình hình tâm lý-xã hội đặc trưng của Việt Nam. Sau đó, cung cấp các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, trị liệu tâm lý phù hợp để giúp thân chủ đạt được mục tiêu.

THẾ MẠNH

CƠ QUAN TRỰC THUỘC

 • Văn phòng Tham vấn và Trị liệu tâm lý Nụ Cười Trái Tim thuộc Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục NỤ CƯỜI TRÁI TIM.
 • Hoạt động chuyên môn trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định số 01/2013/QĐ-HKHTL-GD.
 • Các tâm lý gia của NCTT đều là thành viên của Hội và là những người được đào tạo chuyên về Tâm lý học.
 • Tâm lý gia và chuyên viên tâm lý NCTT cam kết trích 5%-10% thu nhập để hoạt động thiện nguyện liên quan đào tạo và phát triển chuyên môn cho những cá nhân muốn theo đuổi ngành Tâm lý học nhằm chung tay góp phần vào sự phát triển ngành nghề Tâm lý học ở Việt Nam.

CÁC DỊCH VỤ

 • Tham vấn và trị liệu tâm lý.
 • Tư vấn tâm lý online qua video call.
 • Hỗ trợ tâm lý xã hội, cảm xúc và tâm linh.
 • Đánh giá và can thiệp rối loạn phát triển trẻ em.
 • Tư vấn hướng nghiệp.
 • Báo cáo chuyên đề tâm lý.
 • Đào tạo tâm lý ứng dụng.
 • Khoá đào tạo về kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính và cho bệnh nhân nằm viện.
 • (*) NCTT hiện có chương trình giảm từ 10% đến 100% phí cho 24 đối tượng đặc biệt.
LIÊN HỆ
Lưu ý: Tham vấn và trị liệu tâm lý trực tiếp luôn đạt hiệu quả tốt hơn là qua online! NCTT tư vấn online qua phần mền Skype và Webex theo lịch hẹn đặt trước ít nhất 12 giờ, chúng tôi không tư vấn thông qua nội dung mà bạn viết ở mục liên hệ này.
Thông tin liên hệ Văn phòng Tham vấn & Trị liệu Tâm lý Nụ Cười Trái Tim
Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!