Đội ngũ tâm lý gia làm việc tại NCTT là những người được đào tạo về Tâm lý học và có chuyên môn về: tâm lý lâm sàng, tâm lý y khoa, tâm lý học đường, trẻ em có rối loạn phát triển và sang chấn tâm lý, trị liệu gia đình, trị liệu nhóm, trị liệu nhận thức hành vi, trị liệu theo trường phái phân tâm học, trị liệu nghệ thuật, chánh niệm-mindfulness,…

Danh sách đội ngũ tâm lý gia (cập nhật đến tháng 7/2020): xin vui lòng nhấn vào tên của tâm lý gia để tìm hiểu về chuyên môn đào tạo, số năm kinh nghiệm và trường phái tiếp cận tâm lý khi làm việc với thân chủ,…

  • Tâm lý gia chuyên về tâm lý lâm sàng – tham vấn và trị liệu tâm lý TẠ MINH ĐỨC
Đặt lịch hẹn