Văn phòng Tham vấn và Trị liệu Tâm lý NỤ CƯỜI TRÁI TIM

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 0942 780 706 – 0845 649 637 – 0907 527 156

Email: dichvu@nucuoitraitim.com

Lưu ý: Lưu ý: Xin vui lòng đặt lịch hẹn tham vấn-trị liệu trực tiếp trước ít nhất là 24 giờ và chuyển khoản 20% phí trước 12 giờ so với lịch hẹn. NCTT có thể sắp xếp chuyên viên tâm lý là nam hoặc nữ theo yêu cầu của quý khách. Nếu bạn không thể sắp xếp để gặp giờ hành chính, chúng tôi có thể sắp lịch hẹn ngoài giờ cho bạn với mức phí phụ thu thêm là 100.000vnd/phiên. Trong trường hợp bạn không thể gặp trực tiếp, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý online qua ứng dụng Skype hoặc Webex với điều kiện quý khách phải chuyển khoản 50% phí cho chúng tôi trước 12 giờ so với lịch hẹn.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!