Thành viên Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM. Cộng tác viên của Nụ Cười Trái từ năm 2014 và là thành viên từ năm 2015 – nay. Thư ký và trợ lý chuyên môn của Chi hội NCTT từ 2016 – 2018.

– Chuyên viên tâm lý lâm sàng – chuyên về tham vấn và trị liệu tâm lý. Có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh phát triển trẻ em và trẻ vị thành niên (tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm phát triển,…).

– Đối tượng làm việc: trẻ em và trẻ vị thành niên.

– Lĩnh vực: Các vấn đề liên quan phát triển trẻ em, rối loạn lo âu, trầm cảm, stress, mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ xã hội.

– Tiếp cận : Thân chủ trọng tâm, Nhận thức – hành vi, Tâm động học (liệu pháp Nghệ thuật).

    Đặt lịch hẹn
    error: Content is protected !!