Thành viên Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM. Cộng tác viên của Nụ Cười Trái từ năm 2013 và là thành viên từ năm 2014 – nay.

Đào tạo chính: Cao học sinh chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng thuộc ĐH. KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh. Học viên chương trình sau đại học về Trị liệu Hệ thống & Liệu pháp Gia đình – ĐH. Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết ĐH. Louvain (Bỉ). Chứng nhận đào tạo về chương trình Trị liệu Nghệ thuật (2016, 2018, 2019, 2020) – ĐH. KHXH&NV Tp.Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng làm việc: vị thành niên & người trường thành; nam, nữ, LGBTQ.

Lĩnh vực: rối loạn lo âu, trầm cảm; stress – khủng hoảng, sang chấn tâm lý (tang chế, bạo hành, lạm dụng, bệnh tật,…); mối quan hệ gắn bó: tình yêu cặp đôi, gia đình (hôn nhân, cha mẹ – con cái) & các mối quan hệ xã hội.

Tiếp cận: Hệ thống – gia đình, Nhận thức – hành vi, Tâm động học (liệu pháp Nghệ thuật).

    Đặt lịch hẹn
    error: Content is protected !!