Quỹ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ của Nụ Cười Trái Tim năm nay sẽ cấp 5 phần học bổng cho sinh viên chuyên ngành tâm lý học. Vui lòng xem nội dung học bổng và điều kiện ứng tuyển tại đây

Thời gian chúng tôi mở nhận hồ sơ là từ ngày 01/08/2020 đến 23:59 ngày 23/08/2020.

Nội dung hồ sơ xin học bổng dành cho sinh viên tâm lý học gồm: (Những hồ sơ đã gửi không có đầy đủ những thông tin như yêu cầu thì sẽ không được xét mà NCTT sẽ tự động huỷ hồ sơ):
1. Sơ yếu lý lịch tự viết.
2. Thư tự giới thiệu về bản thân.
3. Bảng điểm năm học gần nhất.
4. Bài luận không quá 2 trang A4: trả lời 2 câu hỏi sau (a) lý do bạn chọn theo học ngành tâm lý học; (b) đối tượng khách hàng nào bạn muốn làm việc cùng trong tương lai, vì sao?

Đối tượng đưọc xét học bổng như sau:

Số lượng học bổng: 5 phần.

Nội dung học bổng gồm:
– Bốn triệu đồng (4.000.000VND)/phần.
– Được tham gia miễn phí các chuyên đề, hội thảo, lớp học online của NCTT từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021. Chuyên ngành và kiến thức của người đạt học bổng phải phù hợp với nội dung của các chuyên đề, hội thảo và lớp học online của NCTT mà người đạt học bổng muốn đăng ký.
Đặc biệt: Ưu tiên nhận làm cộng tác viên của NCTT khi đang học năm thứ tư nếu người đạt học bổng có nguyện vọng làm cộng tác viên của NCTT. Nếu tốt nghiệp loại giỏi sẽ được ưu tiên xét làm việc tại NCTT sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, năm đầu tiên đi làm, dù làm ở bất cứ đâu cũng sẽ được ThS. Trần Thị Uyên Phượng giám sát và hỗ trợ về mặt chuyên môn nếu có nguyện vọng được giám sát và hỗ trợ.

Hình thức trao học bổng: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng mỗi quý 3 tháng là một triệu đồng (1.000.000VND). Tổng số lần chuyển khoản là 4 lần/12 tháng.

Hình thức công bố: gửi email thông báo đến cá nhân đạt học bổng, công bố danh sách lên trang website và facebook của Văn phòng Nụ Cười Trái Tim.

Hồ sơ xin xét học bổng xin vui lòng gửi về địa chỉ email: scholarship@nucuoitraitim.com trước 23:59 ngày 23/08/2020.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!