Showing 1 Result(s)

TÂM LÝ HỌC VỀ RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ (OCD)

Tại sao một số người lại xuất hiện ám ảnh và cưỡng chế? Vào một lần trong những năm 1970, khi các nhà tâm lý học mới bắt đầu nghiên cứu chi tiết về ám ảnh và cưỡng chế, họ đã quyết định đưa một người tham gia thực nghiệm có vấn đề ám ảnh …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!