Showing 1 Result(s)

KHÁM PHÁ CHỨNG QUÊN TUỔI ẤU THƠ (CHILDHOOD AMNESIA)

Tại sao chúng ta không thể nhớ lại những ký ức đầu tiên thời thơ ấu? Ký ức đầu tiên thời thơ ấu của bạn là gì? Vào khoảng 2 tuổi, trẻ em đã có khả năng trả lời các câu hỏi về sự kiện gần đây mặc dù chúng thường cần sự khích lệ …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!