Showing 1 Result(s)
Trẻ em trong đại dịch covid-19

TÁC ĐỘNG CỦA GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO COVID VÀ CÁC CÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, chúng ta vẫn hay nhắc đến những từ khóa như kinh tế khó khăn, người lao động mất việc làm, nạn đói nghèo và tệ nạn xã hội. Người trưởng thành dường như là đối tượng được nhắc đến nhiều vì họ là nhân tố chính trong công cuộc …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!