Showing 1 Result(s)

MẸO KIỂM SOÁT CƠN GIẬN: 10 ĐIỀU RĂN ĐỂ KIỂM SOÁT CƠN GIẬN.

Kiểm soát sự tổn thương, chứ không phải cơn giận – hãy trở về với những giá trị thật của bạn Truyền thông mang đến điều may mắn và cũng là tai họa cho những nhà làm chuyên môn chúng ta.  Sự may mắn nằm ở chỗ họ mang thông tin hữu ích đến cho …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!