Showing 1 Result(s)

RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ SỢ LÀM HẠI NGƯỜI KHÁC (HARM OCD) LÀ GÌ?

Ở bài trước, bạn đã biết về ám ảnh cưỡng chế (obsessive-compulsive disorders), ở bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một loại OCD khác mang tên là rối loạn ám ảnh cưỡng chế sợ làm hại người khác hay còn gọi là harm OCD ở tiếng anh. Trước khi đi vào bài …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!