Showing 1 Result(s)

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÀNH ĐỘNG TỰ LÀM HẠI BẢN THÂN (SELF HARM) VÀ TỰ TỬ (SUICIDE) Ở NGƯỜI TRẺ

Theo tiến sĩ Janis và tiến sĩ Lloyd-Richardson (n.d.), việc người trẻ tìm đến những hành vi tự làm hại bản thân khi đối mặt với những cảm xúc đau đớn là không có gì bất ngờ. Việc nhận biết các em có ý định tự làm hại rất quan trọng với bậc làm cha …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!