Tiêu chí hoạt động của NCTT là luôn lấy thân chủ làm trọng tâm, đồng hành cùng thân chủ trong quá trình tìm ra những mục tiêu tham vấn, trị liệu phù hợp nhất với sức mạnh cá nhân của mình và tình hình tâm lý-xã hội đặc trưng của Việt Nam. Sau đó, cung cấp các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, trị liệu tâm lý phù hợp để giúp thân chủ đạt được mục tiêu. NCTT cung cấp dịch vụ tới tất cả các đối tượng từ trẻ em đến người già, với cá nhân, gia đình và nhóm. NCTT là tổ chức có hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý; hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân mắc các bện nan y, bệnh mạn tính (ung thư, suy thận, suy tim, HIV,…); bệnh nhân ở thời kỳ cuối đời/ cận tử và bệnh nhân trong thời kỳ chăm sóc giảm nhẹ.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!