Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân mắc Covid-19, thân nhân và nhân viên y tế [Miễn phí]
Giới thiệu đội ngũ cộng tác viên thuộc Mảng hỗ trợ cảm xúc và tinh thần
CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ GIẢM PHÍ THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2015-2025
Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!