QUỸ “ĐỒNG HÀNH 100 TRIỆU” lần 01
Hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân mắc Covid-19, thân nhân và nhân viên y tế [Miễn phí]
Chương trình SẺ CHIA XUÂN VUI lần thứ 13, 21-01-2021
Chương trình CAN THIỆP VÀ HỖ TRỢ KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ DO ẢNH HƯỞNG CỦA Vi-rút COVID-19
HỖ TRỢ TÂM LÝ VỀ TANG CHẾ VÀ ĐAU BUỒN KHI CÓ NGƯỜI THÂN YÊU QUA ĐỜI DO TỰ TỬ
Giới thiệu đội ngũ cộng tác viên thuộc Mảng hỗ trợ cảm xúc và tinh thần
Chương trình tập huấn dành cho cộng tác viên: KỸ NĂNG HỖ TRỢ CẢM XÚC VÀ TINH THẦN.
CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ GIẢM PHÍ THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2015-2025
Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!