HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ

Trong tháng 7/2020, Quỹ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ của NCTT sẽ cấp 3 xuất học bổng dành cho 3 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, mỗi xuất là 1.000.000 VND, để giúp các em mua tài liệu và dụng cụ học tập cho năm học mới 2020-2021. 

Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/7/2020 đến 10/7/2020.

Công bố kết quả: 11/07/2020.

Vui lòng gửi hồ sơ gồm: hoàn cảnh, kết quả học tập gần nhất, tên trường và lớp, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email.

Gửi hồ sơ qua địa chỉ email scholarship@nucuoitraitim.com trước 23:59 ngày 10/07/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!