NỤ CƯỜI TRÁI TIM HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO BỆNH NHÂN NAN Y, MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN VÀ TẠI GIA