Giới thiệu đội ngũ cộng tác viên thuộc Ban biên tập các bài viết về Tâm lý học
Chương trình tập huấn dành cho cộng tác viên: KỸ NĂNG HỖ TRỢ CẢM XÚC VÀ TINH THẦN.
Tuyển Cộng tác viên mảng thiết kế truyền thông về tâm lý học
Tuyển Cộng tác viên Ban biên tập thuộc mảng dịch thuật, tổng hợp và viết bài về Tâm lý học
Tuyển Cộng tác viên mảng Hỗ trợ cảm xúc và tinh thần, thuộc Ban hỗ trợ tâm lý bán chuyên và không chuyên
Tập huấn chuyên môn: THAM VẤN TÂM LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI THÂN MẤT DO TỰ TỬ
Thông báo về hoạt động của NCTT với tình hình dịch bệnh virus Corona (Covid-19)
Hoạt động tư vấn và hỗ trợ tâm lý online
CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ GIẢM PHÍ THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2015-2025
Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!