Showing 1 Result(s)

CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG QUỸ HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 2020

Vào chiều nay, ngày 16 – 09 – 2020, Văn phòng NCTT đã công bố về danh sách những ứng viên đạt học bổng “Quỹ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ” năm 2020 dành cho sinh viên Tâm lý học. Cụ thể 5 phần học bổng mỗi phần là 4.000.000 VNĐ (bốn triệu đồng) sẽ …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!