CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG QUỸ HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 2020

Vào chiều nay, ngày 16 – 09 – 2020, Văn phòng NCTT đã công bố về danh sách những ứng viên đạt học bổng “Quỹ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ” năm 2020 dành cho sinh viên Tâm lý học. Cụ thể 5 phần học bổng mỗi phần là 4.000.000 VNĐ (bốn triệu đồng) sẽ được trao cho các ứng viên sau:

1.LÝ VĂN THANH, sinh viên trường Đại học KHXH&NV Hà Nội.

2.TRẦN THỊ KIM TUYỀN, sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM. 

3.THẠCH SAO SA THIA, sinh viên trường Đại học Văn Hiến Tp. HCM.

4.NGUYỄN THỊ OANH, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

5.NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN, sinh viên trường Đại học Văn Hiến Tp. HCM.

Ngoài ra, riêng năm nay, Văn phòng NCTT đã quyết định trao thêm 4 phần học bổng mỗi phần là 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) dành cho 4 ứng viên khác ngoài các ứng viên đã kể trên. Cụ thể là các ứng viên sau:

1.HOÀNG THỊ THANH THƯ, sinh viên trường Đại học KHXH & NV Tp. HCM.

2.NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN, sinh viên Đại học KHXH & NV Tp. HCM.

3.NGUYỄN THỊ ANH THƯ, sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội CSII Tp.HCM.

4.NGUYỄN THỊ THUỲ, sinh viên trường Đại học KHXH&NV Hà Nội.

Tất cả 9 ứng viên thuộc danh sách kể trên cần gửi bằng chứng xác nhận liên quan về một trong số những điều sau: gia đình thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật,…) tới địa chỉ email của Quỹ học bổng Chắp Cánh Ước Mơ là scholarship@nucuoitraitim.com trước 15 giờ 00 phút của ngày 18/09/2020. Quyết định trao học bổng có thể sẽ thay đổi nếu các ứng viên không cung cấp được các giấy tờ và bằng chứng liên quan được nêu ở trên.

Mỗi ứng viên nhận được học bổng sẽ được NCTT tổ chức một buổi gặp gỡ và trao giấy chứng nhận tại Tp. Hồ Chí Minh, riêng các bạn ở Hà Nội thì NCTT sẽ gửi chứng nhận qua đường bưu điện và chuyển khoản học bổng qua tài khoản ngân hàng. Thời gian và địa điểm cụ thể ứng viên sẽ được thông báo trực tiếp qua email. Văn phòng NCTT sẽ gửi email thông báo đạt học bổng kèm theo những thông tin liên quan khác đến với các ứng viên theo danh sách kể trên vào ngày 17/09/2020.

DACCUM-NCTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!